Школяр УкраїниХімічні властивості спиртів

Спирти, як і всі органічні сполуки, горять. Метанол і етанол миттєво спалахують при підпалюванні й горять синюватим, майже непомітним полум’ям із виділенням великої кількості теплоти. Відбувається реакція повного окиснення, продуктами якої є CO2 і H2O:

2CH3OH + 3O2 2CO2 + 4H2O.

Завдяки тому, що електронна густина зв’язку OH зміщена до атома Оксисену, атом Гідрогену набуває більшої рухливості й легше відщеплюється. Під дією активних металів, таких як натрій, калій, магній, алюміній, відбувається заміщення атома Гідрогену на атом металу. Наприклад, у пробірку з етанолом покладемо шматочки натрію. Одразу відбувається реакція з виділенням газу. Це водень. Другим продуктом реакції є натрій етилат C2H5ONa:

2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2­.

Реакції спиртів можуть відбуватися і з відщепленням гідроксильної групи OH (). Так, спирти взаємодіють з галогеноводнями. Наприклад, C2H5OH + HCl C2H5Cl + H2O.

Спирти вступають в реакції дегідратації (відщеплення води). Так, якщо етанол нагріти вище 170 °С у присутності концентрованої сульфатної кислоти, відбувається реакція внутрішньомолекулярної дегідратації. Спирт перетворюється на ненасичений вуглеводень етилен: C2H5OH CH2=CH2 + H2O. Якщо етанол нагріти лише до температури 140 °С у присутності концентрованої сульфатної кислоти, відбувається реакція міжмолекулярної дегідратації. У результаті її утворюються діетиловий етер і вода:

C2H5OH + HOC2H5 C2H5 OC2H5 + H2O.

 


Хімія 11 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.