Школяр УкраїниГомологічний ряд спиртів, загальна формула. Ізомерія карбонового скелета і за місцем функціональної групи. Поняття про номенклатуру спиртів

Насичені одноатомні спирти утворюють гомологічний ряд. Загальна формула спиртів цього ряду CnH2n+1OH. Очолює гомологічний ряд насичених одноатомних спиртів метанол (або метиловий спирт) CH3OH. Другий член гомологічного ряду насичених одноатомних спиртів – етанол (або етиловий спирт) C2H5OH. Наступний за ним – пропанол (або пропіловий спирт) C3H7OH, бутанол (або бутиловий спирт) C4H9OH і т. д.

За номенклатурою, що склалася історично, назва одноатомного спирту походить від назви радикала, з яким сполучена гідроксильна група. Наприклад, метиловий спирт CH3OH, пропіловий спирт C3H7OH тощо.

За систематичною номенклатурою, назву спирту утворюють від назви відповідного насиченого вуглеводню, додаючи до неї суфікс -ол. Положення гідроксильної групи позначають номером атома Карбону, біля якого вона розміщена. Нумерацію атомів Карбону починають з того кінця, до якого ближча функціональна група, наприклад:


CH3CH2CH2CH2OH 1-бутанол, CH3CHCH2OH 2-метил-1-пропанол

|

CH3

Ізомерія спиртів може бути зумовлена розгалуженням Карбонового ланцюга їх молекули, положенням гідроксильної групи.

Для спиртів характерна й міжкласова ізомерія. У цьому випадку ізомерами класу спиртів є клас простих ефірів (етерів), із загальною формулою ROR1. Наприклад, ізомером етанолу C2H5OH є диметиловий етер CH3–О–CH3.

Залежно від того, з яким карбоновим атомом – первинним, вторинним чи третинним – сполучена гідроксильна група, розрізняють ще первинні, вторинні та третинні спирти. Наприклад, первинний бутиловий спирт CH3CH2CH2CH2OH, вторинний бутиловий спирт CH3CH2CHCH3

|

OH,

третинний бутиловий спирт CH3

|

CH3COH

|

CH3

 


Хімія 11 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.