Школяр УкраїниБілки, склад їх молекул, хімічна будова, властивості

Білки – це полімери, які складаються з великої кількості залишків a-амінокислот. Кожен білок має набір амінокислот, сполучених у певній властивій тільки йому послідовності.

Будова молекул білків дуже складна. Розрізняють первинну структуру білка – це послідовність чередування залишків амінокислот у поліпептидному ланцюзі. Вторинна структура – це форма поліпептидного ланцюга у просторі, яка може бути витягнутою в нитку, згорнутою в клубок або скрученою в спіраль. Третинна структура – це просторове розміщення поліпептидних ланцюгів, що визначає його конфігурацію. Четвертинна структура – розміщення в просторі кількох поліпептидних ланцюгів у макромолекулі білка.

Білки дуже відрізняються між собою за властивостями. Це залежить від наявності в їхньому складі амінокислот із різними функціональними групами, здатними вступати в характерні для них реакції.

Найважливішими властивостями білків є денатурація, гідроліз, кольорові реакції. Денатурація – це руйнування четвертинної, третинної, вторинної структури білка під дією високої температури, радіації, хімічних реагентів.

Кольорові реакції білків використовуються для їх аналітичного визначення. Так, взаємодією білків з концентрованою нітратною кислотою визначається наявність бензольних кілець у структурі білка, а взаємодією з купрум(ІІ) гідроксидом – наявність пептидних зв’язків.

Під час гідролізу білок розщеплюється на окремі амінокислоти, з яких він побудований.

 


Хімія 11 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.