Школяр УкраїниПоняття про альдегіди. Склад молекули, електронна і структурна формули. Функціональна карбонільна група

Альдегідами називають органічні речовини, молекули яких містять функціональну групу атомів Поняття про альдегіди. Склад молекули, сполучену з вуглеводневим радикалом.

Загальна формула речовин цього класу CnH2n+1COН або RCOН, у якій R – це атом Гідрогену (у випадку з муриним альдегідом) або вуглеводневий радикал.

Група атомів Поняття про альдегіди. Склад молекули називається карбонільною групою, або карбонілом.

Порівняно зі спиртами у складі молекул альдегідів на два атоми Гідрогену менше. Це відбивається у назві «альдегіди», що походить від слів «алкоголь» і «дегідрування», тобто дегідрований алкоголь.

Перший член гомологічного ряду альдегідів – метаналь, або формальдегід, або муриний альдегід. Він має формулу Поняття про альдегіди. Склад молекули.

Наступний за ним – етаналь, або ацетальдегід, або оцтовий альдегід. Його формула Поняття про альдегіди. Склад молекули.

За номенклатурою, що історично склалась, назви альдегідів походять від назв тих кислот, на які вони перетворюються при окисненні. Наприклад, муриний альдегід – від муриної кислоти, оцтовий альдегід – від оцтової кислоти і т. д. За систематичною номенклатурою, назви альдегідів утворюють від назв відповідних насичених вуглеводнів шляхом додавання суфікса -аль: метаналь, етаналь, пропаналь тощо.

 


Хімія 11 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.