Школяр УкраїниСполучені посудини. Гідравлічна машина

Сполученими називаються посудини, з’єднані між собою трубами або протоками. У сполучених посудинах однорідна рідина встановлюється на одному рівні незалежно від їхньої форми, якщо зовнішній тиск для всіх посудин однаковий. У житті дуже часто зустрічаються такі посудини: чайники, лійки, водомірне скло при парових котлах тощо. У звичайному чайнику носик розміщений на рівні кришки, і вода, налита в чайник, не виливається. За принципом сполучених посудин працюють шлюзи. Усі моря та океани (окрім внутрішніх морів) є сполученими посудинами, тому й рівень води у морях однаковий в усьому світі.

Відношення висоти стовпів різних рідин у колінах сполучених посудин обернено пропорційне до відношення густин цих рідин.

Закон Паскаля дозволяє пояснити дію гідравлічної машини. Гідравлічна машина — це машина, дія якої заснована на законах руху та рівноваги рідини. Основною її частиною є два циліндри різного діаметру з поршнями, поєднані трубкою та заповнені рідиною. Поки на поршні не діють сили, висоти стовпів рідини в обох циліндрах однакові. За законом Паскаля, однаковим буде й тиск у кожному з циліндрів. Отже, сила, яка діє на більший поршень, більша за силу, яка діє на менший поршень, у стільки разів, у скільки разів площа більшого поршня більша за площу меншого поршня. Таким чином, за допомогою гідравлічної машини можна малою силою врівноважити більшу силу.

 


Фізика 8 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.