Школяр УкраїниСкладнопідрядні речення з кількома підрядними

Складнопідрядні речення з двома і більше підрядними за характером взаємозв’язку головного й підрядного речень поділяються на такі види: 1) складнопідрядні речення з послідовною підрядністю; 2) складнопідрядні речення з однорідною підрядністю; 3) складнопідрядні речення з неоднорідною підрядністю.

У складнопідрядних реченнях з послідовною підрядністю перше підрядне речення залежить від головного, а решта — послідовно одне від одного. При цьому підрядне речення, до якого відноситься інше підрядне, стає головним щодо нього (Місяць світив так ясно, що можна було розгледіти кожен кущик полину, який тільки й ріс тут на пересохлій землі).

Однорідна підрядність — це така підрядність, при якій два і більше підрядні речення відносяться до того самого слова в головному реченні або до головного речення в цілому і відповідають на одне й те саме питання. Зазвичай вони приєднуються до головного речення однаковими сполучниками (У Стеблеві, де кінчається містечко, де Рось розливається з тісних берегів, є дуже гарне місце (І. Нечуй-Левицький)). Однорідні підрядні речення можуть поєднуватися між собою за допомогою сполучників сурядності; тоді перед другим підрядним сполучник підрядності зазвичай відсутній (Вночі Андрій довго не міг заснути, бо в хаті було видно од великих зірок на небі і густо пахло холодною м’ятою (Гр. Тютюнник)).

При неоднорідній підрядності підрядні речення відповідають на різні питання, тому що належать до різних видів підрядних речень або ж відносяться до різних членів того самого головного речення (Люди охоче погоджуються з тим, що твердить їх приятель, проте наперед відкидають те, про що говорить несимпатична для них особа або супротивник (І. Томан)).

В одному складному реченні можуть поєднуватися різні типи підрядності, насамперед однорідна та неоднорідна (Коли зграя залетить далеко і в тумані стане тихо, я зупиняюся й наслухаю, що робиться попереду (Гр. Тютюнник)).

 


Рідна мова 9 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.