Школяр УкраїниПідрядні обставинні речення. Підрядні обставинні речення ступеня і способу дії

Підрядними обставинними називаються речення, що вказують, як, за яких обставин відбувається дія в головному реченні, і відповідають на питання де? куди? коли? як? чому? за якої умови? тощо. Підрядна частина в таких складних реченнях виступає щодо головної в ролі обставини або уточнює обставину в головній частині. Підрядні обставинні речення можуть стояти перед, після або в середині головного речення.

Підрядні обставинні речення поділяються на такі види: підрядні місця, часу, ступеня і способу дії, мети, причини, умови, допустові, наслідкові.

Підрядними реченнями ступеня і способу дії називаються такі речення, які вказують на спосіб або ступінь вияву дії, ознаки, названої в головному реченні, і відповідають на питання як? у який спосіб? якою мірою? наскільки? Ці підрядні речення приєднуються до певного слова або сполучення слів у головному реченні за допомогою сполучників як, що, щоб, ніби, наче, мов, чим…тим. У головній частині можуть бути співвідносні слова так, до того, такою мірою, стільки, настільки (Справа настільки ясна, (на скільки?) що навряд чи потрібне обговорення (А. Головко)).

Підрядні речення способу дії поділяються на непорівняльні та порівняльні. У складнопідрядному реченні з непорівняльним підрядним способу дії головне та підрядне речення співставляються без порівняння дій та процесів, про які в них ідеться (Так тихо, хоч мак сій (М. Номис)). Коли ж дія головного речення порівнюється з дією підрядного, то це складнопідрядне речення з підрядним способу дії є порівняльним (Червоні, жовтогарячі, жовті веселчані смуги були такі ясні, неначе горіли тихим полум’ям (І. Нечуй-Левицький)). Часто підрядні порівняльні речення бувають неповними (На новому місці хлопці почувалися так, неначе вилізли з чорної нори на світло денне (І. Багряний)).

Підрядні порівняльні речення слід відрізняти від порівняльного звороту, який є частиною простого речення. На відміну від підрядного порівняльного речення, порівняльний зворот не має присудка (Як парость виноградної лози, плекайте мову! (М. Рильський)).

 


Рідна мова 9 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.