Школяр УкраїниПідрядні речення місця, часу, причини

Підрядні місця вказують на місце, напрям, вихідний пункт дії, про яку йдеться в головному реченні, і відповідають на питання де? куди? звідки? Вони приєднуються до головного речення сполучниками де, куди, звідки, яким у головній частині можуть відповідати слова тут, там, десь, туди, кудись, звідти, скрізь, усюди (Я їду туди, де мене чекає вільний степ, тихі задумливі озера, пісні на чумацьких дорогах… (М. Хвильовий)).

Підрядні часу вказують на час дії або стану, про які йдеться в головному реченні, і відповідають на питання коли? відколи? доки? як довго? Вони приєднуються до головного речення сполучними словами як, як тільки, скоро, ледве, під час того як, після того як, з тих пір як. У головному реченні деяким із названих сполучників можуть відповідати вказівні слова тоді, відтоді, доти (Чому ж стоїш без руху ти, Коли весь світ співає? (О. Олесь)).

Підрядні причини вказують на причину того, про що йдеться в головному реченні, і відповідають на питання чому? через що? з якої причини? Вони приєднуються до головного речення сполучниками бо, тому що, через те що, від того що, завдяки тому що, оскільки (Не злякать вам нікого, холодні сніги, Бо розтопе вас сонце блискуче… (О. Олесь)).

Складені сполучники в обставинних причини можуть повністю належати до підрядної частини або розчленовуватися. При розчленуванні цих сполучників на дві частини, слова тому, через те є співвідносними. Відповідно, у першому випадку кома ставиться перед усім складеним сполучником, а в другому — після співвідносних слів. Якщо співвідносне слово належить до головної частини, на нього завжди падає логічний наголос (Мабуть, тому, що село коло річки близько, таке все свіже, зелене та ярке…(Марко Вовчок) ― Усе свіже, зелене та яре, тому що село коло річки).

 


Рідна мова 9 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.