Школяр УкраїниШлях. Траєкторія. Швидкість

Кожна матеріальна точка, переміщуючись у просторі, описує лінію, яку називають траєкторією. Форма траєкторії може бути різноманітною. За формою траєкторії рух поділяють на прямолінійний та криволінійний. Траєкторія руху автомобіля на шосе — пряма лінія, такий рух називають прямолінійним. На повороті автомобіль рухається по дузі кола, і рух називатиметься криволінійним.

Довжину відрізка траєкторії, пройденого тілом за будь-який проміжок часу, називають пройденим за цей час шляхом. Шлях позначається літерою S та вимірюється в метрах.

Прикладом найпростішого виду руху є прямолінійний рівномірний рух. Якщо тіло за будь-які рівні проміжки часу проходить однакові відстані, то його рух називають рівномірним.

Основною величиною, яка характеризує такий рух, є швидкість. Швидкістю рівномірного прямолінійного руху тіла називають відношення відстані до часу, за який ця відстань була пройдена. У Системі Інтернаціональній час вимірюється в секундах і позначається літерою t. Швидкість тіла позначається літерою ν, в Системі Інтернаціональній швидкість вимірюється у метрах, поділених на секунду. Для того щоб знайти швидкість тіла, необхідно шлях, який пройшло тіло, поділити на час руху. Знаючи швидкість тіла та час його руху, можна знайти відстань, яку проходить тіло. Для цього треба швидкість помножити на час руху.

 


Фізика 8 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.