Школяр УкраїниРоль води як розчинника в живій природі. Будова молекули води. Вода як полярний розчинник

У природі найпоширенішими є водні розчини. Вони поширені в живій і неживій природі й мають величезне значення для існування життя в цілому. Як відомо, життя зародилося у воді і, як і раніше, залишається тісно пов'язаним із водою. Будь-яка клітина живого організму є водним розчином. Водними розчинами є природні води, які використовуються живими організмами для підтримки процесів життєдіяльності. Таким чином, вода як розчинник відіграє величезну роль в існуванні життя на Землі. Вона фактично є універсальним розчинником, тому що розчиняє найбільшу кількість речовин. Це пояснюється її фізико-хімічними властивостями.

Властивості води H2O багато в чому унікальні й обумовлені її будовою. В утворенні хімічних зв'язків у молекулі води беруть участь р-електрони атома Оксигену й s-електрони атомів Гідрогену. В окремій молекулі води атоми Гідрогену й Оксигену розташовані так, що утворюють рівнобедрений трикутник. У вершині його атом Оксигену, у кутах при основі — атоми Гідрогену. Зв'язки H-О-H розташовані під кутом 104,5º. Атом Оксигену має більшу електронегативність, тому зв'язок О-H є полярним. Атоми Гідрогену несуть частковий позитивний заряд, а атом Оксигену — частковий негативний заряд. У різних частинах молекули зосереджені протилежні заряди. Таким чином, молекула води є полярною, має кутову форму і є електричним диполем. Кожна молекула води, як магніт, притягує до себе інші молекули або йони. Тому, на відміну від більшості інших рідин, вода є ідеальним розчинником для багатьох речовин. Саме завдяки електростатичній взаємодії між частинками речовин, що розчиняються, і диполями води в розчинах утворюються гідрати.

Наступною особливістю води є те, що вона має високу константу діелектричної проникності (78). Це значить, що у воді електростатичне притягання двох протилежно заряджених йонів знижується в 78 разів. Тобто зв'язки між йонами в кристалах при розчиненні у воді стають в 78 разів слабкішими й кристал значно легше руйнується.

Розчинюючій дії води тією чи іншою мірою підвладні й тверді тіла, і рідини, і гази. Маючи полярну молекулу, вода належить до полярних розчинників. Найлегше в ній розчиняються речовини, що мають полярні молекули або іонні кристали. Добре розчинними у воді й нейтральними сполуками є гліцерин та цукор, оскільки вони теж здатні утворювати специфічні зв'язки з молекулами розчинника.

Постійно контактуючи з безліччю речовин, вода фактично завжди є  розчином різного, найчастіше дуже складного складу. Вода хімічно не змінюється під впливом більшості тих сполук, які вона розчиняє, і не змінює їх. Тобто вона є інертним розчинником, що важливо для живих організмів на нашій планеті, оскільки необхідні їхнім тканинам поживні речовини надходять у водних розчинах у порівняно стійкому вигляді.

 


Хімія 9 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.