Школяр УкраїниМасова частка розчиненої речовини

На практиці ми дуже часто маємо справу з розчинами: при приготуванні розчинів в домашніх умовах при будівництві або під час приготування їжі, при приготуванні ліків в аптеках, для проведення певних хімічних реакцій в лабораторіях тощо. Розчини, які використовуються в техніці чи побуті, частіш за все повинні містить певну кількість розчинної речовини, тобто, працюючи з розчинами, необхідно знати їх кількісний склад.

Одним із способів кількісної характеристики розчину є масова частка розчиненої речовини. Масова частка розчиненої речовини w — це відношення маси розчиненої речовини m1 до загальної маси розчину m, виражене в частках одиниці або в процентах:Масова частка розчиненої речовини

Масова частка розчиненої речовини , або

Масова частка розчиненої речовини.

Загальна маса розчину складається з маси розчинника та маси розчиненої речовини: m = m2 + m1, де m2 — маса розчинника.

Масова частка розчиненої речовини показує, яку частку від загальної маси розчину складає маса розчиненої речовини. Наприклад, в аптеці куплено розчин пероксиду водню з масовою часткою розчиненої речовини 3 %, що вказано на етикетці. Це означає, що в 100 грамах такого розчину міститься 3 грами розчиненого пероксиду водню.

Розглянемо приклад розрахунків із використанням поняття масова частка розчиненої речовини. Наприклад, слід визначити масову частку цукру в розчині, який отримали при розчиненні 50 г цукру в 250 г води. По-перше, слід визначити загальну масу отриманого розчину. До 250 г води додали 50 г цукру, оскільки m = mрозч + mрозч.реч., то m = 250 г + 50 г = 300 г. Далі, використовуючи формулу для розрахунків масової частки розчиненої речовини отримуємо:

w = Масова частка розчиненої речовини (або 17 %)

Отже, у відповіді отримуємо, що масова частка цукру в отриманому розчині дорівнює 17 %.

Використовуючи формулу для розрахунків масової частки розчиненої речовини можна обчислювати масу розчиненої речовини та масу розчину:

m1 = w · m

Масова частка розчиненої речовини.

Для приготування розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини необхідно обчислити масу розчиненої речовини та масу розчинника, які слід взяти для розчинення. Оскільки частіш за все розчинник є рідиною, то раціонально буде масу розчинника перевести в об’єм, використовуючи зв’язок з густиною (V = m /ρ).

 


Хімія 9 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.