Школяр УкраїниДисоціація кислот, основ і солей у водних розчинах

Речовини, які здатні дисоціювати в водних розчинах або розплавах, називають електролітами. До них належать кислоти, луги, солі. Розглянемо особливості їхньої дисоціації.

Запишемо рівняння електролітичної дисоціації кислот:

HCl → H+ + Cl

HNO3 → H+ + NO3

H2SO4 → 2H+ + SO42–.

Кислотні залишки в різних кислот різні, проте спільною ознакою всіх кислот є наявність у їхніх розчинах гідратованих катіонів Гідрогену Н3О+ (у рівняннях для спрощення пишемо Н+).

Кислотами називають електроліти, при дисоціації яких у водних розчинах у якості катіонів утворюються тільки гідратовані йони Гідрогену.

Наявність катіонів Гідрогену в розчинах кислот зумовлює їхні загальні властивості: кислий смак, загальні хімічні властивості, дію на індикатори. Саме завдяки цьому всі кислоти однаково змінюють забарвлення індикаторів у своїх розчинах.

За кількістю катіонів Гідрогену, які утворюються в результаті дисоціації однієї молекули кислоти, визначають основність кислоти. Хлоридна HCl і нітратна HNO3 кислоти є одноосновними. Сульфатна кислота H2SO4 — двохосновна, а ортофосфатна кислота H3PO4 — трьохосновна:

H3PO4 → 3H+ + PO43–.

Багатоосновні кислоти дисоціюють ступінчасто, поступово відщеплюючи по одному катіону Гідрогену. Дисоціація за першим ступенем звичайно відбувається в більшій мірі, ніж за другим або третім.

Запишемо рівняння електролітичної дисоціації лугів:

NaOH → Na+ + OH

Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH

Спільною ознакою всіх лугів є наявність у їхніх розчинах гідроксид-аніонів.

Лугами називають електроліти, при дисоціації яких у водних розчинах в якості аніонів утворюються тільки гідроксид-аніони.

Гідроксид-аніони в розчинах лугів зумовлюють їхні загальні властивості: милкість на дотик, руйнівний вплив на шкіру, папір, волосся тощо, дію на індикатори.

Луги — йонні речовини, тому їхня дисоціація є повною.

Розгляньмо приклади дисоціації солей:

NaNO3 → Na+ + NO3

K2SO4 → 2К+ + SO42–

BaCl2 → Ba2+ + 2Cl.

Солями називають електроліти, при дисоціації яких у водних розчинах утворюються гідратовані катіони металічних елементів та аніони кислотних залишків.

Cолі — йонні речовини, тому їхня дисоціація є повною.

 


Хімія 9 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.