Школяр УкраїниРослинний світ – складова частина природи

Царство Рослини об’єднує усі види рослин (понад 300 тис. видів), що ростуть на Землі. Їх будову, розвиток, життєдіяльність, властивості, різноманіття, історію розвитку, класифікацію, а також структуру, розвиток і формування рослинних угруповань вивчає наука ботаніка. Відмінності рослин як живих організмівце, по-перше, їх живленнявони використовують неорганічні речовини із зовнішнього середовища й утворюють органічні речовини свого тіла за допомогою енергії сонячних променів; по-друге, їх спосіб життярослини мають обмежену здатність до переміщення та ростуть протягом усього життя. Корені та пагони розростаються, галузяться і займають різне положення у просторі, збільшуючи поверхню організму. Це допомагає рослинам, які не здатні, на відміну від тварин, долати великі відстані в пошуках їжі.

Необхідні для живлення неорганічні речовини рослина поглинає з повітря, головним чином листям, із ґрунтукоренями. Розселенню рослин сприяє рознесення плодів і насіння водою, повітрям та тваринами.

Рослини є головною ланкою в біосфері Землі, тому що тільки вони здатні утворювати органічні речовини з неорганічних за допомогою енергії сонячного випромінювання, збагачуючи при цьому атмосферу киснем. Їх ще називають продуцентами (утворюють 150 млрд тонн органічних речовин щорічно). Органічні речовини як джерело живлення та енергії необхідні всім живим організмам планети. Вуглекислий газ, який виділяють тварини і людина при диханні, а також той, що надходить в атмо­сферу при спалюванні палива, сміття і розкладанні мертвих залишків, рослини поглинають з повітря при живленні. Тому в повітрі зберігається більш-менш постійне співвідношення кисню (21 % загального об’єму газів) і вуглекислого газу (0,03 % загального об’єму газів).

За сотні мільйонів років існування на Землі рослини утворили і «за­консервували» велику кількість органічної речовини в кам’яному вугіллі, торфі, нафті, горючих газах і сланці. Видобуваючи корисні копалини, людина використовує їх енергію для своїх потреб. Рослини є джерелом їжі багатьох тварин і людини, джерелом сировини для промисловості при виробництві тканин, паперу, лікарських препаратів і багатьох інших продуктів, без яких неможливе нормальне існування людини.

Активна господарська діяльність людини призвела до значного забруднення довкілля шкідливими для всього живого речовинами, часткового, а в деяких місцях повного знищення лісів, степів, водойм, луків, родючих ґрунтів тощо. Тварини втратили через це природні середовища існування. За останні сторіччя зникли тисячі видів тварин, рослин, грибів, а сотні перебувають під загрозою зникнення.

Усе зазначене спонукає людину до дотримання нормальних умов життя на Землі, збереження і збільшення рослинних багатств планети.

Отже, вивчення рослин і рослинних угруповань покликане переконати людей у необхідності дбайливого ставлення до природи та дотримання її законів.

 


Біологія 7 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.