Школяр УкраїниРоль тварин у природі та житті людини

- Тварини беруть участь у кругообігу речовин; консументи 1–3 порядків;

- геологічна (ґрунто-, породоутворююча) діяльність тварин;

- використання викопних решток тварин для визначення відносного віку шарів гірських порід;

- беруть участь у запиленні рослин (у Європі 80 % покритонасінних рослин запилюється комахами);

- створюють умови життя для зовнішніх та внутрішніх паразитів;

- беруть участь у поширенні рослин, грибів, бактерій та вірусів;

- джерело їжі, сировини, медикаментів;

- деякі є збудниками захворювань;

- використовуються як біологічні вороги, що знищують шкідників;

- мають наукове значення як об’єкти досліджень;

- використовуються для транспортних, сторожових, спортивно-оздоровчих та багатьох інших цілей;

- мають естетичне та емоційне значення.

Зоологія

Зоологія - комплексна біологічна наука, що всебічно досліджує тварин: їх будову, розмноження, індивідуальний та історичний розвиток, взаємозв’язки з навколишнім середовищем, закономірності географічного поширення та значення для людини. Зоологія є цілою системою наукових дисциплін, кожна з яких має своє завдання і свої об’єкти дослідження. Одним із давніх розділів зоології є систематика тварин, на основі якої зоологія поділяється на ряд підрозділів і окремих дисциплін: протистологія - вивчає одноклітинних тварин, гельмінтологія - паразитичних червів, карцинологія - ракоподібних, арахнологія - павукоподібних, ентомологія - комах, малакологія - молюсків, іхтіологія - риб, батрахологія - земноводних, герпетологія - плазунів, орнітологія - птахів, мамаліологія - ссавців. Сукупність тварин тієї чи іншої території вивчає фауністика.

Морфологія вивчає будову, форму тіла тварин і закономірності формоутворення окремих органів у процесі індивідуального та історичного розвитку; включає анатомію, ембріологію, гістологію, цитологію.

Умови існування тварин і їхні взаємини з навколишнім середовищем вивчає екологія, поведінку тварин у порівняльному та еволюційному плані - етологія, закономірності поширення їх на земній кулі - зоогео­графія, явища мінливості та спадковості - генетика тварин.

Методи вивчення тваринних організмів

Шляхи еволюції тваринного світу з’ясовує філогенетика, яка безпосередньо пов’язана з палеозоологією.

Методи вивчення тваринних організмів:

- порівняльно-описовий метод (мікро-, макроскопічні дослідження);

- експериментальний метод (польові та лабораторні експерименти);

- моніторинг;

- моделювання.

Результати дослідів обробляють за допомогою математично-статистичного аналізу.

Різноманітність тварин та їх класифікація

На сьогодні на Землі налічують майже 45 тисяч хребетних і 5–8 мільйонів видів безхребетних тварин, з яких описано тільки півтора мільйона. Накопичення знань про тварин почалося дуже давно, проте формування зоології як науки стало можливим лише після появи праць засновника сучасної систематики К. Ліннея, що розробив бінарну номенклатуру тварин. За цією номенклатурою, кожний вид має власну назву, що пишеться латинською мовою й складається з двох слів - перше (з великої літери) - це назва роду, друге (з малої літери) - видовий епітет. Наприклад, Ластівка сільська (Hirundo rustica), Муха хатня (Musca domestica).

К. Лінней розробив також ієрархію таксонів, зокрема таких, як клас, ряд, рід і вид. Потім було введено поняття «тип» як вищий таксон, у якому об’єднуються класи тварин, що мають однаковий план будови. Пізніше ієрархію було доповнено ще однією категорією - родиною. Ці п’ять категорій - тип, клас, ряд, родина та вид є обов’язковими систематичними категоріями.

Усі таксони з префіксами над-, під- тощо є допоміжними й використовуються переважно в систематиці великих груп тварин. Наприклад, царство Тварини поділяється на два підцарства: Одноклітинні та Багатоклітинні.

 

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.