Школяр УкраїниЗначення хімії у розв’язанні сировинної проблеми

Сировиною називають природні матеріали, що використовуються у виробництві промислових продуктів.

Природа, що нас оточує, здається, є невичерпною скарбницею, з якої промисловість бере сировину. Але невідповідність між запасами і споживанням деяких видів сировини висуває проблему її бережливого й раціонального використання. У зв’язку з цим хіміки ставлять перед собою такі найголовніші завдання:

1) розвідування й застосування дешевої сировини, нових видів альтернативних сировинних матеріалів;

2) комплексне використання сировини;

3) розробка нових ефективних методів рециркуляції сировини;

4) використання відходів як сировини.

Комплексне використання сировини спрямоване на застосування всіх її головних частин для добування корисних продуктів або матеріалів.

Рециркуляція, регенерація сировини – це переведення речовин, що прореагували, у початковий стан для їх повторного використання. Наприклад, уже зараз досить широко використовуються метали у вигляді вторинної сировини, так званого скрапу. Майже половина світового виробництва сталі базується на скрапі.

Невичерпним джерелом сировини є промислові й побутові відходи. Завдання хіміків полягає у знешкодженні відходів. Для цього будують спеціальні очисні споруди. Але головне завдання хіміків полягає у створенні безвідходних виробництв, де відходи використовуються для виготовлення необхідних продуктів.

 


Хімія 11 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.