Школяр УкраїниМісце хімії серед наук про природу. Значення хімії для розуміння наукової картини світу

Основними науками про природу є фізика, хімія, біологія. Предметом вивчення цих наук є матерія, тобто весь матеріальний світ з усією різноманітністю його існування і перетворень.

Матерія існує в просторі й часі і перебуває у безперервному русі. Форми руху матерії надзвичайно різноманітні. Вони взаємопов’язані й можуть переходити одна в одну.

Кожна з природничих наук вивчає конкретну форму руху матерії. Фізика вивчає механічний рух і фізичні процеси. Хімія вивчає хімічну форму руху матерії – хімічні реакції, які включають у себе й фізичну форму руху (наприклад, перехід електронів від атомів одних елементів до атомів інших елементів). До того ж хімічні реакції супроводжуються фізичними процесами: нагрівання, поглинання тепла, світла, електроенергії тощо. Біологія вивчає органічну форму руху матерії – життя, яке неможливе без механічної та хімічної форм руху, але не вичерпується ними.

Отже, хімія серед наук про природу посідає місце між фізикою та біологією.

Хімічні знання значною мірою формуються на основі фізичних знань і, у свою чергу, становлять основу для формування біологічних знань. У своїй сукупності ці взаємопов’язані види знань дають змогу розуміти наукову картину світу.

Наукова картина світу – це цілісна система уявлень про загальні властивості й закономірності природи.

Наукова картина світу є вищою формою узагальнення й систематизації знань про об’єктивну реальність. У цьому значенні її називають загальною науковою картиною світу – вона містить уявлення як про природу, так і про життя суспільства.

 


Хімія 11 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.