Школяр УкраїниХімія та екологія

Екологія – це наука про відносини організмів між собою та з довкіллям.

Головними забрудниками довкілля є теплоелектростанції, кольорова металургія, транспорт. Наприклад, щороку в атмосферу викидається 100 млн. тон сульфур(IV) оксиду SO2. Більше половини цієї кількості припадає на частку теплоелектростанцій, чверть – на частку кольорової металургії і лише кілька відсотків – на частку чорної металургії та основної хімічної промисловості.  Те саме можна сказати про викиди оксидів нітрогену та вуглекислого газу, про тверді пилові викиди і канцерогенні мікроелементи.

З метою захисту довкілля в хімічній промисловості використовують різні фільтри, пилогазовловлювачі, які значно зменшують викидання шкідливих речовин в атмосферу.

Синтетичні полімери на відміну від природних не розкладаються ферментами і залишаються в природі. Коли ж їх після використання спалюють, то тим самим лише збільшують забруднення повітря. Перед хіміками стоїть завдання розробки способів утилізації синтетичних матеріалів і створення нових полімерів, які б розкладалися в природі.

Дуже гостро постала проблема раціонального використання води і неприпустимості забруднення водойм. При цьому враховують, що прісна вода становить тільки близько 2,5 % від загальної кількості води на Землі. Кардинальне розв’язання проблеми полягає у створенні замкнених (безстічних) технологічних систем, коли використана вода очищується і знову повертається у виробництво.

 


Хімія 11 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.