Школяр УкраїниРівняння з двома змінними

Рівняння виду ах + bу = с, де а, b і с деякі числа, називається лінійним рівнянням з двома змінними х і у. Якщо коефіцієнти при змінних х і у не дорівнюють нуль, то таке рівняння називають рівнянням першого степеня з двома змінними.

Розв’язком рівняння з двома змінними називається пара чисел х і у, при яких рівняння перетворюється в правильну рівність. Розвязок записують у дужках парою чисел. На першому місці пишуть значення х, на другому – значення у.

Кожне рівняння першого степеня з двома змінними має безліч розв’язків.

Щоб розв’язати рівняння з двома змінними, обирають довільне значення однієї змінної, підставляють його замість цієї змінної у рівняння і розв’язують одержане рівняння відносно другої змінної.

Рівносильними називаються рівняння, що мають одні й ті ж рішення або їх не мають.

 


Алгебра 7 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.