Школяр УкраїниРівняння. Основні властивості рівняння

 

Рівність, що містить невідоме, називається рівнянням.

Розв’язати рівнянняозначає знайти його розв’язки або довести, що рівняння не має розв’язків.

Коренем рівняння називається число, підстановка якого в рівняння замість невідомого перетворює рівняння в правильну числову рівність.

Якщо до двох частин рівняння додати або відняти одне й те саме число або вираз, що містить невідоме, то одержане рівняння бути мати ті ж корені.

У рівнянні доданки можна переносити з однієї частини в іншу, змінюючи при цьому їхні знаки на протилежні.

Корені рівняння не зміняться, якщо обидві частини рівняня помножити або поділити на одне й те саме число, відмінне від нуля.

Щоб виконати перевірку знайдених розвязків рівняння, необхідно в рівнянні замість невідомого підставити знайдене значення. Якщо одержана числова рівність правильна, то знайдене число є коренем рівняння; якщо одержана числова рівність неправильна, то знайдене число не є коренем рівняння.

 

 

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.