Школяр УкраїниПротилежні числа. Модуль числа

 

Точки на координатній прямій, які є рівновіддаленими від точки з координатою нуль і знаходяться по різні боки від неї, мають протилежні координати.

Наприклад, протилежними числами є числа 5 і –5, 8 і –8, –1,5 і 1,5 тощо.

Модулем числа є відстань від початку відліку до точки на координатній прямій, що відповідає цьому числу. Наприклад, модуль числа сім дорівнює семи, модуль числа мінус сімнадцять дорівнює сімнадцяти.

Модулі протилежних чисел рівні, оскільки відстані від нуля до точок із протилежними координатами рівні.

Модуль додатного числа дорівнює самому числу.

Модуль числа нуль дорівнює нулю.

Модуль від’ємного числа дорівнює числу, протилежному йому. Наприклад, модуль десяти дорівнює десяти, модуль –4 дорівнює 4.

Запамятайте!

Будь-яке додатне число завжди більше від будь-якого відємного числа.

Із двох додатних чисел більшим є те число, модуль якого більший.

Із двох відємних чисел більшим є те число, модуль якого менший.

 

 

 

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.