Школяр УкраїниМноження і ділення раціональних чисел

 

Добуток двох раціональних чисел з різними знаками є від’ємним числом, а модуль добутку є добутком модулів множників.

Добуток двох чисел з однаковими знаками є додатним числом, а модуль добутку є добутком модулів множників.

Якщо один із множників — нуль, то добуток дорівнює нулю.

Добуток може дорівнювати нулю тоді, і тільки тоді, коли хоча б один із множників дорівнює нулю.

Непарний степінь від’ємного числа – число від’ємне.

Парний степінь числа, відмінного від нуля, – число додатне.

Частка двох чисел із різними знаками є від’ємним числом, а модуль частки є результатом ділення модуля діленого на модуль дільника.

Частка двох чисел з однаковими знаками є додатним числом, модуль частки є відношенням модулів діленого та дільника.

Результатом ділення нуля на будь-яке число (крім нуля) є нуль. На нуль ділити не можна.

 

 

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.