Школяр УкраїниКоординатна пряма

 

Координатна прямаце пряма з визначеним напрямом, початком відліку та одиничним відрізком. Зазвичай для координатної прямої обирається напрям зліва направо. Кожне число на координатній прямій має свою координату.

Координата точкице число, яке показує положення точки на координатній прямій відносно початку відліку.

Зліва від початку відліку лежать від’ємні числа, справа — додатні. Точка з координатою нуль на координатній прямій лежить між відємними і додатними числами.

Точки на координатній прямій позначають великою латинською літерою, після якої у дужках записують координату точки.

Із двох чисел на координатній прямій більшим є те число, яке є координатою точки, що лежить на координатній прямій правіше.

 

 

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.