Школяр УкраїниПриголосні тверді та м’які, дзвінкі та глухі

Дзвінкими називаються приголосні звуки, утворені з участю голосу і шуму. Глухими — приголосні, утворені тільки шумом.

Приголосні звуки розрізняються за твердістю й м’якістю.

В українській мові 10 м’яких приголосних: [д’, т’, з’, ц’, с’, дз’, л’, н’, р’, й].

Їх м’якість на письмі позначається:

м’яким знаком: злазь, льон, ґедзь, пам’ять;

буквами я, ю, є: наллю, поля, синє, неволя;

буквою і: діти, цілий, обігріти, дієвість.

Тверді приголосні можуть пом’якшуватися перед і: бій, фільм, гірко.

 

Розподіл приголосних звуків за участю голосу й шуму

Шумні: б, п, д, д’, т, т’, дз, дз’, дж, ч, ц, ц’, ж, з, з’, ф, с, с’, ш, г, ґ, к, х.

Сонорні: в, м, н, н’, л, л’, р, р’, й.

 

Розподіл шумних приголосних звуків за дзвінкістю та глухістю

Дзвінкі: б, д, д’, з, з’, ж, дж, дз, дз’, г, ґ.

Глухі: п, т, т’, с, с’, ш, ч, ц, ц’, х, к, ф.

 

Розподіл приголосних звуків за твердістю та м’якістю

Тверді: б, п, в, м, ф, ж, ч, ш, дж, г, к, х, ґ, д, т, з, ц, дз, с, л, н, р.

М’які: д’, т’, з’, ц’, дз’, с’, л’, н’, р’, й.

 


Рідна мова 5 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.