Школяр УкраїниІзомерія. Гомологія

Ізомери – це речовини, які мають однаковий якісний і кількісний склад молекул, але різну будову, і тому різні фізичні та хімічні властивості.

Розрізняють кілька видів ізомерії:

1) ізомерія Карбонового ланцюга. Наприклад, нормальний бутан CH3CH2CH2CH3 має нерозгалужену будову молекули, а його ізомер 2-метилпропан

Ізомерія. Гомологія

має розгалужену будову.

2) ізомерія кратного (подвійного чи потрійного) зв’язку. Наприклад, 1-бутен CH3=CHCH2CH3 і 2-бутен CH3CH=CHCH3;

3) ізомерія функціональної групи. Наприклад, 1-пропанол CH3CH2CH2OH і 2-пропанол CH3CHCH3;

4) міжкласова ізомерія. Наприклад, однакову молекулярну формулу C2H6O мають і спирт етанол C2H5OH і диметиловий етер CH3OCH3.

Для алкенів характерною є ще просторова, або стереоізомерія. Стереоізомери мають однаковий порядок хімічних зв’язків, але різне розміщення атомів або груп атомів у просторі. При цьому утворюються цис-, транс-ізомери.

Ізомерія. Гомологія Ізомерія. Гомологія

Цис-2-бутен                       транс-2-бутен

Гомологи – це сполуки, які подібні за будовою та хімічними властивостями, але відрізняються за складом молекул на одну або кілька груп CH2, яка називається гомологічною різницею.

Гомологи утворюють гомологічні ряди. Гомологічний ряд – це ряд сполук, подібних за своєю будовою та хімічними властивостями, які відрізняються одна від одної за складом молекул на одну або кілька гомологічних різниць CH2.

Ви вже знайомі з гомологічними рядами алканів, алкенів, алкінів, аренів.

 

 

 


Хімія 11 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.