Школяр УкраїниПоширення світла в різних середовищах. Заломлення світла

Заломлення світла. Закони заломлення

Під час падіння променя світла на межу розділу двох середовищ промінь проникає в друге середовище, змінюючи свій напрям, – це явище називається заломленням світла.

Кут падіння – кут між променем, що падає, та перпендикуляром до поверхні розділу середовищ, опущений у точку падіння променя.

Кут заломлення – кут між заломленим променем та перпендикуляром до поверхні розділу середовищ, опущений у точку падіння променя.

Закони заломлення:

падаючий і заломлений промені, а також перпендикуляр до поверхні розділу середовищ, опущений у точку падіння променя, лежать в одній площині;

залежно від того оптична густина якого середовища більша, кут падіння може бути більшим або меншим від кута заломлення.

Хід променів при заломленні світла має властивість оборотності: якщо точковий об’єкт і його зображення поміняти місцями, то хід променів при цьому не зміниться, зміниться лише їхній напрям.

Якщо світло переходить із середовища, оптична густина якого більша, в середовище з меншою оптичною густиною, то можна підібрати такий кут падіння, при якому світло не буде виходити з першого середовища. Це явище називають повним відбиванням. Повне відбивання можна спостерігати при сяєві дорогоцінних каменів.

 


Фізика 7 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.