Школяр УкраїниПокритонасінні. Загальна характеристика. Класифікація покритонасінних

Рослини відділу Покритонасінні (найбільші за кількістю видівпонад 250 тис.) розповсюджені на всіх континентах, у всіх кліматичних зонах і в різноманітних екологічних умовах, це панівні рослини сучасності. Дозволили їм стати панівною групою такі фактори:

утворення насінних зачатків усередині за­в’язі, стінки якої після запліднення й утворення насінини перетворюються на оплодень і разом з насіниною складають плід;

у всіх покритонасінних подвійне запліднення і вторинний ендосперм;

наявність приймочки маточки, до якої потрапляє пилок, перш ніж дістатися до насінного зачатку;

наявність квітокквітка виявилась найефективнішим утвором для забезпечення розмноження.

Це найголовніші відмінні ознаки покритонасінних.

Відділ Покритонасінні поділяють на два класи: Дводольні та Однодольні. Дводольні мають зародок з двома сім’ядолями; кількість частин у квітці у кожному колі кратна п’яти або чотирьом; провідні пучки в стеблі розташовані по колу (упорядковано); жилкування листків сітчасте; коренева система стрижнева. Однодольні мають зародок з однією сім’ядолею; кількість частин у квітці в кожному колі кратна трьом; провідні пучки розташовані в стеблі безладно; жилкування листків дугове або паралельне; коренева система мичкувата (складається з додаткових коренів). Характеризуючи рослину, усі ознаки необхідно розглядати в комплексі. За однією ознакою неможливо розпізнати, однодольна чи дводольна рослина, бо є винятки за кожною з ознак. Дводольних набагато більше, ніж однодольних (приблизно в 4 рази). Кожен з класів поділяють на підкласи (дводольніна 8 підкласів, одно­дольніна 3). Підкласи діляться на порядки, а ті — на родини. Родин у відділі понад 250. У нашій країні зустрічаються види не з усіх родин: немає видів із суто тропічних родин і суто арктичних. Найбільше видів у наш час мають родини Айстрові (22 тис.) з дводольних та Орхідні (20 тис.) з однодольних.

Різноманітність покритонасінних, їх класифікація

Систематика наука, яка дозволяє краще розібратись у різноманітності живих організмів. У систематиці виділяють систематичні категорії, які об’єднуються за подібними ознаками і спільністю походження. Систематичні категорії (таксономічні одиниці) мають ранги: чим нижчий ранг, тим більша їх кількість: Відділ – клас – порядок – родина – рід – вид.

Видосновна одиниця систематики. Кожен вид обов’язково належить і до інших таксономічних одиниць. Рослини одного виду можуть давати потомство, а різних видівяк правило, не можуть, вони не схрещуються, навіть коли живуть поряд. Тому на планеті зберігається велика кількість видів250 тільки серед квіткових. Назва виду складається з двох слів: першеназва роду, другевласне виду (дуб звичайний, клен гостролистий, кульбаба лікарська та ін.).

 


Біологія 7 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.