Школяр УкраїниПоділ тексту на мікротеми й абзаци. Поняття про відоме й нове

Частина загальної теми тексту називається мікротемою. Таких мікротем може бути більше або менше, залежно від складності тексту.

Мікротеми розкривають кілька речень тексту. З-поміж цих кількох речень завжди є найбільш значуще (тематичне). Воно передає ключову думку. Саме в цьому реченні сформульовано мікротему тексту, яку розкривають ці речення.

Скласти план текстуозначає визначити у тексті мікротеми, чітко й стисло їх сформулювати. Мікротеми тексту – це пункти його плану.

Частина тексту об’єднана однією мікротемою, називається абзацом. Кожен абзац пишуть із нового рядка.

Поняття про відоме й невідоме

Розгортання змісту (теми) та розвиток головної думки в тексті відбувається так: кожне наступне речення додає щось нове до вже відомого з попереднього.

Кожне речення тексту можна поділити на дві частини. Перша вбирає в себе (повторює) якусь частину попереднього речення (словосполучення). Цю частину речення називають відомим. Те повідомлення, що додається до відомого, називається новим.

 

 


Рідна мова 5 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.