Школяр УкраїниРозкладання чисел на прості множники

 

Кожне складене число можна розкласти на прості множники.

Розкладом на прості множники називають запис числа у вигляді добутку простих множників.

Щоб розкласти число на прості множники, треба знайти його прості дільники. Зручно розкладати число на множники таким чином:

- записуємо число і проводимо праворуч вертикальну риску;

- найменший простий дільник цього числа записуємо праворуч від риски;

- зліва від риски під заданим числом записуємо частку від ділення числа на простий дільник;

- праворуч від риски записуємо найменший простий дільник одержаного числа.

Продовжуємо таким чином знаходити прості дільники, доки частка дорівнюватиме одиниці.

Праворуч від риски розташовані найменші прості дільники заданого числа.

Розкладом на прості множники буде добуток цих найменших дільників.

 

 

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.