Школяр УкраїниПлоща трикутника

Площа будь-якого трикутника дорівнює половині добутку його сторони на висоту, проведену до цієї сторони:Площа трикутника

Зверніть увагу! Оскільки трикутник має три висоти, то площу трикутника можна записати трьома способами. При розв’язанні трикутників можна користуватися методом площ.

Сторони трикутника обернено пропорційні його висотам, тобто чим більша сторона трикутника, тим менша висота, проведена до неї, і навпаки.

Площу трикутника також можна знаходити за формулою Герона. Площа трикутника дорівнює кореню квадратному з добутку половини периметра трикутника на половину периметра без однієї сторони на половину периметра без другої сторони і на половину периметра без третьої сторони: Площа трикутника, де Площа трикутника, a, b, c — сторони трикутника.

Площа рівностороннього трикутника дорівнює чверті добутку квадрата його сторони на корінь квадратний з числа три: S = (a2√3)/4.

Площа прямокутного трикутника дорівнює половині добутку його катетів.

Додаткові відомості.

Будь-яка медіана трикутника поділяє його на два рівні за площею трикутники (рівновеликі трикутники).

Три медіани трикутника перетинаються в одній точці і при цьому утворюються шість трикутників, площі яких рівні.

Якщо основи двох трикутників рівні, то відношення площ цих трикутників дорівнює відношенню їх висот. І навпаки, якщо у двох трикутників висоти рівні, то відношення їх площ дорівнює відношенню їх основ.

Якщо у внутрішній області правильного (рівностороннього) трикутника обрати будь-яку точку, то сума відстаней від цієї точки до сторін трикутника буде дорівнювати висоті даного трикутника.

 

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.