Школяр УкраїниПоняття площі многокутника. Основні властивості площ. Площа прямокутника, паралелограма

Просте тіло — геометрична фігура, яку можна розбити на скінченне число плоских трикутників

Площа простої фігури — додатна величина, числове значення якої має такі властивості:

Рівні фігури мають рівні площі.

Площа фігури дорівнює сумі площ її частин.

Площа квадрата зі стороною, рівній одиниці виміру, дорівнює одиниці.

Площа прямокутника дорівнює добутку довжин двох його нерівних сторін.

Площа квадрата дорівнює квадрату довжини його сторони.

Площа паралелограма дорівнює добутку його сторони на висоту, проведену до цієї сторони.

У паралелограмі більшою висотою є висота, проведена до меншої сторони, і навпаки, меншою є та висота, яка проведена до більшої сторони.

Площа ромба дорівнює добутку його сторони на висоту ромба.

Зверніть увагу!

Іноді при розв’язанні задач використовують метод площ, який полягає в тому, що площу фігури записують двома різними способами, наприклад, площу паралелограма записують як добуток однієї висоти на відповідну їй сторону і як добуток другої висоти на відповідну їй сторону. Після цього прирівнюють одержані вирази, і з рівності знаходять невідомий елемент.

 

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.