Школяр УкраїниПлавлення і кристалізація

Процес переходу тіла з твердого стану у рідкий називається плавленням. Цей процес відбувається при незмінній температурі (температурі плавлення). Кількість теплоти, необхідна для плавлення тіла, залежить від маси тіла та питомої теплоти плавлення.

Питома теплота плавлення показує, яку кількість теплоти необхідно надати тілу масою 1 кг, щоб повністю розплавити його за температури плавлення. Питома теплота плавлення позначається літерою L і в Системі Інтернаціональній вимірюється у джоулях, поділених на кілограм. Для того щоб знайти кількість теплоти, яка необхідна для плавлення тіла, треба масу тіла помножити на його питому теплоту плавлення.

Під час плавлення тіло поглинає теплоту. Відповідно, внутрішня енергія тіла при цьому збільшується.

Тверднення (кристалізація) — зворотний до плавлення процес, який супроводжується перетворенням речовини з рідини на тверде тіло. Для того щоб почалося тверднення розплавленого тіла, воно має охолонути до певної температури. Речовини кристалізуються при тій самій температурі, при якій вони розплавляються.

 


Фізика 8 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.