Школяр УкраїниПерші князі Київської Русі

Сучасники — арабські й візантійські авто­ри — першу велику східнослов’янську державу називали Руссю, «Руською землею», а її народ — русами. Історики за назвою столиці цієї держави назвали її Київською Руссю.

Недостатня кількість  історичних джерел і їх суперечливість не дають можливості напевно й однозначно з’ясувати походження етноніма «Русь». З цього приводу історики висловлюють різні думки. Одні дотримуються північної варязької теорії, вважаючи, що «руссю» фіни називали одне з племен норманів — шведів. Але більшість українських і російських істориків — М. С. Грушевський, Д. І. Дорошенко, М. М. Тихомиров, Б. О. Рибаков, В. В. Мавродін, та ін. — на основі всебічного вивчення різноманітних джерел, зокрема літописів, творів арабських і візантійських авторів, дійшли незаперечного висновку про місцеве, південне походження терміна «Русь».

Давньоруські літописці, особливо в ХІІ­–ХІІІ ст., у терміни «Русь», «Руська земля» вкладали різне значення. У вузькому розумінні у їхніх творах термін «Русь» означає Середнє Подніпров’я — приблизно території Київщини, Чернігівщини і Переяславщини — землі полян, сіверян і древлян. Центральне місце там займали поляни. Саме на Подніпров’ї залишилося найбільше гідронімів і топонімів від назви «Русь» — річки Рось, Росава, Роставиця, Роска та ін.

У широкому розумінні терміни «Русь», «Руська земля» літописці відносили до всієї території Київської Русі, до всіх східних слов’ян.

Розширення і зміцнення Київської держави

Наприкінці ІХ–­Х ст. відбувався процес об’єднання східнослов’янських племен навколо Києва і зміцнення ранньофеодальної держави — Київської Русі.

Уже перший князь об’єднаної Русі Олег (882­–912) за кілька років підкорив своїй владі придніпровські племена — полян, древлян, сіверян, радимичів. У 907 р. Олег здійснив успішний похід на Візантію. Візантійський уряд змушений був укласти з Олегом невигідний для себе торговельний договір.

Наступник Олега князь Ігор (912–­945) приєднав територію уличів і тиверців (між Дністром і Дунаєм), здійснив два походи на Візантію (941 і 944 рр.). За часів князювання Ігоря у 915 р. на Русь уперше здійс­нили напад печеніги. З ними Ігор уклав мир. Ігор загинув у 945 р. під час спроби вдруге зібрати данину з древлян.

 


Історія України 7 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.