Школяр УкраїниОрганізми і середовище існування. Вплив чинників середовища на тварин. Взаємозв’язок людини з іншими видами тварин

Тварини поширені по всій земній кулі. Вони живть скрізь: у наземно-повітряному і водному середовищах, ґрунті і навіть в організмах інших тварин.

Кожен вид у природі займає певну територію — ареал. Види тварин, які займають однорідні ділянки місцевості і взаємодіють між собою, утворюють угруповання.

У свою чергу, угруповання тварин взаємодіють з іншими організмами даної території. Комплекси організмів, які взаємопов’язані між собою і населяють певну територію з більш-менш однорідними умовами існування, називають біоценозом.

Організми взаємодіють не тільки між собою, але і з умовами довкілля, утворюючи біогеоценоз (екосистему).

Кожен вид займає в біогеоценозі свою екологічну нішу. Екологічна ніша — функціональне місце виду в екосистемі, визначається його взаємодією з іншими видами, а також умовами середовища існування.

Абіотичні та біотичні компоненти середовища, які впливають на компоненти угруповань, його членів і їх середовище існування, називають екологічними факторами.

Зв’язок між компонентами угруповання здійснюється в основному через живлення. Харчові зв’язки, що встановлюються в угрупованнях, називаються ланцюгами живлення. Живі організми вступають між собою у складні зв’язки: мутуалізм, паразитизм, коменсалізм (квартиранство), конкуренцію (внутрішньовидову та міжвидову).

Зміни в угрупованнях відбуваються під впливом змін умов середовища, живих організмів у ході еволюції на Землі, під впливом людини. Діяльність людини суттєво впливає на структуру біологічних угруповань. Необмежене полювання може не тільки зменшити чисельність промислових тварин, а й призвести їх до межі вимирання. Використання хімічних засобів боротьби зі шкідниками зменшує чисельність не тільки шкідників, а й інших комах, у тому числі й ворогів шкідників. Кожен вид в угрупованні має множинні зв’язки з великою кількістю інших видів. Зникнення будь-якого виду тварин може викликати непередбачені наслідки і руйнування всього угруповання.

 

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.