Школяр УкраїниБудова і функції опорно­-рухової системи. Кісткова та хрящова тканини. Розвиток кісток

Одним із важливих пристосувань організму до довкілля є рух. Він здійснюється системою органів, до яких відносять кістки, їх сполучення і м’язи, об’єднані в єдине ціле — апарат руху або опорно-рухову систему. Усі кістки, сполучені між собою за допомогою різних видів сполучної тканини, утворюють скелет — пасивну частину апарату руху, а прикріплені до кісток скелетні м’язи — його активну частину. Функція опорно-рухової системи полягає в забезпеченні пересування організмів у просторі, руху частин тіла одна відносно одної, опори та захисту найважливіших органів.

Скелет людини складається з 220 кісток, утворених різними тканинами, однак переважає кісткова сполучна тканина, основною структурною одиницею якої є остеон. У центрі остеону міститься канал, через який проходять судини. Канал оточують кісткові пластинки, що складаються з клітин та міжклітинної речовини. Органічні речовини, що входять до складу кістки, надають їй гнучкості та пружності, а мінеральні — твердості. На розрізі кістки виділяють дві структури: компактну речовину і губчасту речовину. За формою кістки поділяють на трубчасті (плечова, стегнова) та плоскі (лопатка, лобова).

Трубчаста кістка складається з тіла, усередині якого знаходиться порожнина, і головок. Стінки тіла утворені компактною речовиною, а порожнина заповнена жовтим кістковим мозком. Плоскі кістки утворені губчастою речовиною. У плоских кістках та головках трубчастих міститься червоний кістковий мозок (кровотворна тканина). Зовні кістки покриті окістям — тонким щільним шаром сполучної тканини, який зрісся з кісткою. В окісті проходять кровоносні судини і нерви. Окістя складається з клітин, поділ яких забезпечує ріст кісток у товщину та відновлення їх при переломах. На кінцях кісток хрящі забезпечують ріст кістки в довжину. Хрящова тканина побудована з хондроцитів і міжклітинної речовини. Хрящі позбавлені кровоносних судин і живляться за рахунок охрястя.

 


Біологія 9 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.