Школяр УкраїниОксиген. Кисень, склад його молекули, фізичні властивості

При подальшому вивченні хімії будуть розглядатися властивості деяких хімічних елементів. Одним і з найважливіших хімічних елементів є Оксиген. Оксиген є неметалічним елементом, що входить до складу шостої групи головної підгрупи періодичної системи. Проте він виявляє сталу валентність два. Відносна атомна маса Оксигену дорівнює шістнадцять.

Назву елементу Оксиген було дано А. Лавуазьє, хоча речовину кисень, утворену цим елементом, було відкрито декількома роками раніше. Згідно з теорією Лавуазьє Оксиген є основним функціональним компонентом кислот, у зв’язку з чим цей елемент здобув свою назву як “той, що народжує кислоти”.

Оксиген є найпоширенішим хімічним елементом на Землі. Масова частка Оксигену в земній корі дорівнює 47,2%. Він входить до складу всіх найважливіших речовин, що утворюють літосферу: як до складу речовин, що утворюють породи (червоний залізняк, кварц, гіпс, польовий шпат та інші), так і до складу речовин, що відповідають за родючість ґрунтів (мінеральні солі).

Оксиген входить до складу двох простих речовин: кисню та озону. У атмосфері Землі міститься 23,1 % за масою Оксигену, що становить 20,9 % за об’ємом. Оксиген входить до складу величезної кількості складних речовин: оксидів, кислот, основ, солей. Найпоширенішою складною сполукою, до складу якої входить Оксиген, є вода. На Землі є величезні маси води у вигляді морів та океанів, що утворюють гідросферу Землі. Разом з розчиненими у воді речовинами гідросфера містить приблизно 86–89% атомів Оксигену за масою. Живі організми також містять велику кількість Оксигену. У складі вуглеводів, жирів та білків Оксиген складає приблизно 60 % маси тіла людини.

Молекула кисню О2 складається з двох атомів Оксигену. Відносна молекулярна маса о-два дорівнює тридцять два. Розглянемо фізичні властивості кисню. За стандартних умов кисень є безбарвним газом, без запаху та смаку, трохи важчий за повітря (середня відносна молекулярна маса повітря двадцять дев’ять). Кисень є малорозчинним у воді (в ста об’ємах води при температурі двадцять градусів за Цельсієм розчиняється три цілих одна десята об’єму кисню). При температурі –183 °С газоподібний кисень перетворюється в блакитну рідину, що виявляє магнітні властивості. Забарвлення рідкого кисню обумовлене взаємодією сусідніх молекул, і тому газоподібний кисень не має кольору. Магнітні властивості кисню (рідкий кисень можна притягнути магнітом) використовуються для визначення вмісту кисню в штучній атмосфері, наприклад, в інкубаторах для виходжування недоношених малят. У таких випадках вимірюють магнітні характеристики газової суміші та за результатами вимірювання обчислюють концентрацію кисню. Температура плавлення твердого кисню становить –218 °С.

 


Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.