Школяр УкраїниОднорідні або неоднорідні означення

Однорідність або неоднорідність означень залежить від їхнього значення й позиції в реченні.

Однорідними називаються означення, які перелічують споріднені ознаки предмета та однаково відносяться до того самого означуваного слова. Вони пов’язуються між собою за допомогою сполучників сурядності та інтонації переліку. Якщо означення пов’язані між собою сполучниками, вони завжди однорідні (Невеличкий, але рясний садок оточив наш будинок).

Однорідними є означення, якщо: 1) вони характеризують предмет з одного боку (За шкільними партами схилились чорні, біляві, русяві голівки — характеристика предмета за кольором); 2) вони вказують на споріднені ознаки предмета позитивні або негативні риси, розміри тощо (І з цієї невідомої, незрозумілої, моторошної темноти ніхто не вийшов нам назустріч (Ю. Смолич)); 3) вони стоять після означуваного слова (Сила-силенна води, чистої, свіжої, солодкої, плине і плине кудись до моря (О. Гончар)). 4) вони виступають художніми означеннями, тобто епітетами (Над містом кучерявий, голубий, ласкавий дим). 5) друге й наступні означення уточнюють, підсилюють значення першого (Якось раз над містечком стояла тиха, місячна, літня ніч (І. Нечуй-Левицький)); 6) перше означення виражене прикметником, а друге дієприкметником або дієприкметниковим зворотом (Майстрували лави з жовтих, добре виструганих дошок (Гр. Тютюнник)).

Однорідні означення вимовляються з перелічувальною інтонацією, на письмі відділяються комами.

Неоднорідними називаються такі означення, які характеризують предмет із різних боків Такі означення виражаються зазвичай поєднанням якісного і відносного, якісного і присвійного прикметників (Низький дерев’яний будинок). Неоднорідними є також означення, одне з яких виражене займенником, а друге прикметником або дієприкметником (Цей весняний день — найкращий, найособливіший у моєму житті). Кожне попереднє з неоднорідних означень стосується всього подальшого словосполучення в цілому, а не самого означуваного слова. Вони вимовляються без перелічувальної інтонації, комами на письмі не відділяються (Займався пишний січневий ранок).

 


Рідна мова 8 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.