Школяр УкраїниОдночлен. Стандартний вигляд одночлена. Піднесення одночленів до степеня. Множення одночленів

Одночленами називаються добутки чисел, змінних та їх степенів, а також числа, змінні та їх степені.

Одночленом стандартного вигляду називають одночлен, записаний у такому вигляді: першим множником записаний числовий множник, після нього записані степені різних змінних. При цьому числовий множник може бути лише один і кожна змінна входить до одночлена стандартного вигляду лише один раз. Числовий множник називається коефіцієнтом одночлена.

Степенем одночлена називається число, що дорівнює сумі показників степеня всіх множників, що входять до одночлена.

Зверніть увагу! Коефіцієнт, що дорівнює одиниці, зазвичай не записують.

Числа, змінні та їх степені також вважаються одночленами стандартного вигляду.

Щоб перемножити одночлени, множать їх числові коефіцієнти і змінні, застосовуючи правила множення степенів.

Щоб піднести одночлен до степеня, треба кожен його множник піднести до цього степеня й одержані вирази перемножити.

 


Алгебра 7 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.