Школяр УкраїниМолярна маса речовини

Кількість речовини один моль, тобто порція, яка обов’язково містить 6,02·1023 частинок, має масу, характерну саме для цієї речовини. Наприклад, один моль заліза Fe відповідає масі 56 г, один моль води H2O - масі 18 г. Таку характеристику речовини — масу одного моль даної речовини — називають молярною масою та позначають M. Молярна маса речовини чисельно дорівнює відносній атомній масі, якщо речовина складається з атомів, або відносній молекулярній масі, якщо речовина складається з молекул. Це чисельне співпадіння пояснюється тим, що в одному грамі міститься 6,02·1023 атомних одиниць маси, в яких виражаються відносні атомні та молекулярні маси.

Оскільки молярна маса показує масу одного моля, вона має розмірність г/моль. Таким чином, розрахувати молярну масу можна аналогічно до розрахунку відносної молекулярної маси речовини, що визначається як сума відносних атомних мас елементів, що входять до складу речовини, з урахуванням їхньої кількості. Але треба пам’ятати, що відносна атомна та відносна молекулярна маси є безрозмірними величинами, а молярна маса виражається в г/моль.

Наприклад, визначимо молярну масу води H2O:

M (H2O) = 2 · Ar(H) + Ar(O) = 2 · 1 + 16 = 18 Молярна маса речовин

Молярна маса речовини — це відношення маси даної порції речовини до кількості речовини в цій порції: Молярна маса речовин.

За допомогою цієї формули можна визначити кількість речовини, якщо відома маса речовини, та навпаки.

Наприклад, визначимо масу 3 моль вуглекислого газу CO2. Спочатку визначаємо молярну масу CO2:

M (CO2) = Ar(C) + 2 · Ar(O) = 12 + 2 · 16 = 44 Молярна маса речовин

Масу речовини визначаємо за формулою: m = ν · M.

Маса вуглекислого газу дорівнює:

m(CO2) = 3 моль · 44 Молярна маса речовин = 132 г.

Тепер визначимо кількість речовини амоніаку NH3 масою 3,4 г. Визначаємо молярну масу NH3:

M (NH3) = Ar(N) + 3 · Ar(H) = 14 + 3 · 1 = 17 Молярна маса речовин

Кількість речовини визначаємо за формулою: Молярна маса речовин.

Кількість речовини амоніаку дорівнює:

Молярна маса речовин.

 


Хімія 8 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.