Школяр УкраїниМноження натуральних чисел. Властивості множення

 

Множенням називають випадок додавання, у якому знаходять суму певної кількості однакових доданків. Помножити число а на число bозначає додати b доданків, кожний із яких дорівнює а.

Числа, які перемножають, називають множеним і множником, або співмножниками. Результат множення називається добутком.

Дія множення має такі властивості:

Переставну: від перестановки співмножників значення добутку не змінюється.

Сполучну: щоб добуток двох чисел помножити на деяке число, можна перший множник помножити на дане число і результат помножити на другий множник.

Розподільну для суми чисел: щоб помножити суму двох чисел на деяке число, треба кожний доданок помножити на це число й отримані добутки додати.

Розподільну для різниці чисел: щоб помножити різницю двох чисел на деяке число, треба зменшуване і від’ємник помножити на це число й отримані добутки відняти.

Якщо будь-яке число помножити на одиницю, то одержимо саме число.

Якщо будь-яке число помножити на нуль, то одержимо нуль.

Натуральні числа множать порозрядно, починаючи з одиниць, а отри­мані добутки додають.

Зверніть увагу!

Якщо будь-яке число помножити на натуральне число а, відмінне від одиниці, то воно збільшиться в а разів. 


Математика 5 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.