Школяр УкраїниМінеральне живлення. Ґрунт і його значення в житті рослини. Добрива

Ґрунтце верхній родючий шар літосфери, що утворився внаслідок тривалої взаємодії живих організмів та продуктів їхньої життєдіяльності з гірськими породами або речовинами, які виникають під час їхнього руйнування. Ґрунт складається з мінеральних речовин (пісок, глина), ґрунтового розчину мінеральних солей, повітря та органічних сполук. Ґрунтсередовище кореневого живлення рослин: із нього вони поглинають водні розчини мінеральних речовин. Неправильне ведення обробітку ґрунту, надмірні поливи, вирубання лісів позначається на родючості ґрунтів, руйнує їх структуру, тому необхідно охороняти ґрунти. Отримання високих врожаїв сільськогосподарських культур пов’язане із застосуванням різноманітних добрив — речовин, призначених для поліпшення живлення рослин і підвищення родючості ґрунту. Застосування добрив дає можливість не тільки збільшити врожайність культурних рослин, а й поліпшити якість продукції рослинництва. У результаті застосування добрив підвищується стійкість рослин до збудників хвороб, швидше достигають плоди, рослини ефективніше використовують вологу тощо.

Для удобрення ґрунтів використовують такі основні види добрив: мінеральні (азотні, фосфорні, калійні), органічні (гній, пташиний послід, торф, компости), бактеріальні (азотобактерин). Кожне добриво має специфічні особливості. Тому, застосовуючи їх, слід суворо дотримуватися строків і способів унесення у ґрунт, точності у розрахунках доз.

 


Біологія 7 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.