Школяр УкраїниОксиди та гідроксиди феруму

Ферум у сполуках виявляє декілька ступенів окиснення, найхарактернішими з яких є +2  і +3.

Ферум(ІІ) оксид FeO  — це порошок чорного кольору, погано розчинний у воді. Цей оксид має основні властивості і реагує з кислотами з утворенням солей двовалентного Феруму:

FeO + 2HCl = FeCl2 + H2O.

Ферум(ІІІ) оксид Fe2O3 — порошок темно-червоного або коричневого кольору, практично не розчинний у воді. Він зустрічається в природі у вигляді мінералу гематиту. Цей оксид має амфотерні властивості. Він реагує з кислотами з утворенням солей трьохвалентного Феруму:

Fe2O3 + 3H2SO4 = Fe2(SO4)3 + 3H2O.

З лугами ферум(ІІІ) оксид взаємодіє при сплавленні, утворюючи ферати:

Fe2O3 + 2NaOH Оксиди та гідроксиди феруму 2NaFeO2 + H2O.

Існує змішаний оксид Fe3O4 (FeO · Fe2O3), який є порошком чорного кольору.

Ферум(ІІ) гідроксид Fe(OH)2 є нерозчинною речовиною білого кольору, яка при контакті з повітрям набуває зеленкуватого кольору. Він утворюється у вигляді осаду за реакцією обміну при взаємодії розчинів солей двовалентного Феруму з лугами, наприклад:

FeSO4 + 2NaOH → Na2SO4 + Fe(OH)2↓.

Ферум(ІІ) гідроксид має основні властивості і легко розчиняється в кислотах:

Fe(OH)2 + 2HCl = FeCl2 + 2H2O.

На повітрі ферум(ІІ) гідроксид поступово окислюється до ферум(ІІІ)  гідроксиду:

4Fe(OH)2 + О2 + 2Н2О = 4Fe(OH)3.

Ферум(ІІІ) гідроксид Fe(OH)3 є нерозчинною речовиною бурого кольору. Його можна добути реакцією обміну між солями трьохвалентного Феруму і лугами у розчині:

FeCl3 + 3NaOH → 3NaCl + Fe(OH)3↓.

Ферум(ІІІ) гідроксид проявляє амфотерні властивості і може взаємодіяти з кислотами і лугами.

Ферум(ІІ) гідроксид і ферум(ІІІ) гідроксид при нагріванні розкладаються з утворенням відповідного оксиду і води:

Fe(OH)2 Оксиди та гідроксиди феруму FeO + Н2О.

Найважливішими солями Феруму є залізний купорос FeSO4 · 7Н2О  і ферум(ІІІ) хлорид FeCl3. Залізний купорос застосовують у сільському господарстві для боротьби зі шкідниками рослин, для очищення промислових стічних вод, для виготовлення барвників. Ферум(ІІІ) хлорид застосовують при фарбуванні тканин як протраву і при виготовленні друкованих плат методом хімічного травлення.

 


Хімія 9 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.