Школяр УкраїниОксид і гідроксид кальцію, їхні властивості й застосування

Найважливішими сполуками Кальцію є кальцій оксид і кальцій гідроксид.

Кальцій оксид СаО ― біла тугоплавка кристалічна речовина. Його отримують розкладанням вапняка при нагріванні до 1000 ºС:

СаСО3 = СаО + СО2.

Кальцій оксид має основні властивості. Він активно взаємодіє з водою, утворюючи кальцій гідроксид:

СаО + Н2О = Са(ОН)2.

За цією реакцією кальцій оксид отримав побутову назву — “негашене вапно”. При його взаємодії з водою (так званому гасінні) виділяється багато теплової енергії, яка переводить воду в водяну пару. Під її дією і утворюється пухкий порошок кальцій гідроксиду, який називають “гашеним вапном”.

Взаємодія з кислотними оксидами призводить до утворення солей, наприклад, при взаємодії з вуглекислим газом утворюється кальцій карбонат:

СаО + СО2 = СаСО3.

Кальцій оксид легко взаємодіє з вологою та вуглекислим газом повітря, тому його зберігають у щільно закритих посудинах.

При взаємодії кальцій оксиду з кислотами утворюються солі, наприклад кальцій хлорид:

СаО + 2НСl = СаСl2 + H2O.

Використовують кальцій оксид в промисловості головним чином для добування кальцій гідроксиду.

Кальцій гідроксид Са(ОН)2 (гашене вапно) — сіруватий малорозчинний у воді порошок. При змішуванні надлишку гашеного вапна з водою утворюється суспензія — так зване “вапняне молоко”. Після фільтрування вапняного молока отримують прозорий розчин кальцій гідроксиду, який називають вапняною водою.

Кальцій гідроксид є лугом, тому фенолфталеїн у його розчині набуває малинового забарвлення. Кальцій гідроксид вступає в реакції нейтралізації, наприклад, з хлоридною кислотою:

Са(ОН)2 + 2НСl = СаСl2 + 2H2O.

Маючи основні властивості, кальцій гідроксид реагує з кислотними оксидами. При пропусканні карбон(IV) оксиду через вапняну воду утворюється осад кальцій карбонату:

Са(ОН)2 + СО2 = СаСО3↓ + Н2О.

Ця реакція є якісною для виявлення вуглекислого газу.

Гашене вапно входить до складу багатьох будівельних сумішей. Після змішування з водою та піском під дією вуглекислого газу такий будівельний розчин поступово твердне. Гашене вапно використовують також під час виробництва скла, для вапнування кислих ґрунтів, для пом’якшення води. Вапняне молоко використовують у виробництві цукру, при виготовленні сумішей для побілки дерев і боротьби з хворобами рослин. Вапняну воду використовують у лабораторній практиці для виявлення вуглекислого газу

 


Хімія 9 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.