Школяр УкраїниКальцій: будова атома, поширення в природі. Фізичні та хімічні властивості кальцію. Добування й застосування кальцію

Кальцій ― металічний елемент головної підгрупи ІІ групи 4  періоду періодичної системи хімічних елементів. Він відноситься до сімейства лужноземельних металів. На зовнішньому енергетичному рівні атома Кальцію міститься 2 спарених s-електрона, які він здатен енергійно віддавати при хімічних взаємодіях. Таким чином, Кальцій є відновником і у своїх сполуках має ступінь окиснення +2.

У природі Кальцій трапляється лише у вигляді солей. Масова частка Кальцію у земній корі – 3,6 %. Основним природним мінералом Кальцію є кальцит CaCO3 та його різновиди — вапняк, крейда, мармур. Існують і живі організми (наприклад, корали), кістяк яких складається переважно з кальцій карбонату. Також важливими мінералами Кальцію є доломіт CaCO3 · MgCO3, флюорит CaF2, гіпс CaSO4 · 2H2O, апатит, польовий шпат тощо.

Кальцій відіграє важливу роль у життєдіяльності живих організмів. Масова частка Кальцію в людському організмі становить 1,4–2 %. Він входить до складу зубів, костей, інших тканин і органів, бере участь у процесі згортання крові, збуджує серцеву діяльність. Щоб забезпечити організм достатньою кількістю Кальцію, слід обов’язково споживати молоко і молочні продукти, зелені овочі, рибу.

Проста речовина кальцій – це типовий метал сріблясто-білого кольору. Він досить твердий, пластичний, має густину 1,54 г/см3 і температуру плавлення 842 ºС.

Хімічно кальцій дуже активний. За звичайних умов він легко взаємодіє з киснем і вологою повітря, тому його зберігають у герметично закритих посудинах. При нагріванні на повітрі кальцій загоряється і утворює оксид:

2Ca + O2 = 2CaO.

З хлором і бромом кальцій реагує при нагріванні, а з фтором ― навіть на холоді. Продуктами цих реакцій є відповідні галогеніди, наприклад:

Сa + Сl2 = CaСl2.

При нагріванні кальцію з сіркою утворюється кальцій сульфід:

Ca + S = CaS.

Кальцій може реагувати і з іншими неметалами.

Взаємодія з водою призводить до утворення малорозчинного кальцій гідроксиду та виділення газуватого водню:

Ca + 2H2O = Ca(OH)2 + H2­.

Металічний кальцій широко використовується. Його використовують як розкисник при виготовленні сталей і сплавів, як відновник для добування деяких тугоплавких металів.

Кальцій отримують електролізом розплаву кальцій хлориду. Таким способом кальцій був вперше отриманий у 1808 році Гемфрі Деві.

 


Хімія 9 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.