Школяр УкраїниЕлектроліз розплавів солей і лугів, його зміст

Одним із способів добування металів є електроліз розплавів або розчинів солей або лугів. Роль відновника у такій реакції виконує електричний струм.

Якщо в розчин купрум(II) хлориду помістити вугляні електроди і пропустити електричний струм, то поверхня катоду поступово вкриватиметься шаром міді, а на аноді виділятиметься газуватий хлор. Розгляньмо процеси, які відбулися на електродах. Після вмикання електричного струму в розчині починається впорядкований рух йонів. Позитивні йони (катіони) рухатимуться до негативного електрода – катода. Відповідно негативні йони (аніони) рухатимуться до анода – позитивного електрода. Запишемо рівняння процесів, які відбуваються на електродах.

На катоді:     Cu2+ + 2e- = Cu0.

На аноді:      2Сl- – 2e- = Cl02.

Отже, на катоді відбувається приєднання електронів, тобто проходить процес відновлення катіонів Купруму. Продуктом відновлення є мідь. На аноді проходить віддача електронів, тобто проходить процес окиснення аніонів Хлору. Продуктом їхнього окиснення є хлор. Таким чином, під дією електричного струму відбувається окисно-відновна реакція. Сумарне рівняння електролізу розчину купрум(II) хлориду таке:

CuCl2 = Cu0 + Cl02.

Отже, електроліз — це окисно-відновні реакції, що відбуваються на електродах  при пропусканні електричного струму крізь розчин або розплав електроліту.

Розплави солей також проводять електричний струм. Розгляньмо електроліз розплаву натрій хлориду. У розплаві натрій хлориду йони рухаються хаотично. Під дією електричного струму їхній рух стає впорядкованим. На катоді надлишок електронів. Отже, на катоді відбувається відновлення катіонів Натрію:

Na+ + e = Na0.

На аноді нестача електронів. Отже, на аноді відбувається окиснення аніонів Хлору і виділяється хлор:

2Сl - 2e = Cl02.

Сумарне рівняння електролізу розплаву натрій хлориду таке:

NaСl = Na + Cl2.

Натрій гідроксид у розплаві дисоціює на катіони Натрію та гідроксид-аніони. На катоді відновлюються катіони Натрію. На аноді окиснюються гідроксид-аніони.

На катоді:      Na+ + e = Na0 .

На аноді:      4ОН – 4e = 2Н2О + О02.

Продукти реакції — лужний метал натрій, вода і газуватий кисень. Сумарне рівняння реакції електролізу натрій гідроксиду:

4NaОН = 4Na0 + 2Н2О + О02.

 


Хімія 9 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.