Школяр УкраїниМеханічна робота

Механічна робота виконується тільки тоді, коли на тіло діє сила, і тіло під дією сили рухається. Наприклад, з погляду фізики не виконує роботу спортсмен, що нерухомо тримає штангу.

Робота — це фізична величина, яка дорівнює добутку сили і шляху, пройденого тілом. Робота позначається літерою А і в Системі Інтернаціональній вимірюється у джоулях. 1 джоуль — це робота сили в 1 ньютон при переміщенні точки її прикладання на 1 метр. Робота тим більша, чим більше діє сила та чим довший шлях долає тіло під дією цієї сили.

 


Фізика 8 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.