Школяр УкраїниМасова частка елемента у складній речовині

За хімічною формулою речовини можна визначити масові частки хімічних елементів, які входять до складу речовини. Масова частка елемента визначається як відношення його маси до маси речовини, до складу якої він входить. Тобто

Масова частка елемента у складній речовині

де n- кількість атомів хімічного елемента Е; Ar(E) - відносна атомна маса елемента; Mr - відносна молекулярна маса речовини (для речовин немолекулярної будови - відносна формульна маса). Масова частка є безрозмірною величиною. Досить часто масову частку виражають у відсотках. Наприклад, визначимо масові частки хімічних елементів у натрій сульфаті Na2SO4.

1. Визначаємо відносну формульну масу сполуки натрій-два-ес-о-чотири:

Масова частка елемента у складній речовині

Масова частка елемента у складній речовині

2. Визначаємо масову частку Натрію:

Масова частка елемента у складній речовині

3. Визначаємо масову частку Сульфуру:

Масова частка елемента у складній речовині

4. Визначаємо масову частку Оксигену:

Масова частка елемента у складній речовині

Масова частка Оксигену може бути визначена інакше:

Масова частка елемента у складній речовині

 


Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.