Школяр УкраїниЛюдина ранньої нової доби

Матеріальний світ і суспільство

У ХVІ–ХVІІІ ст. відбувається подальше вдосконалення знарядь праці. Використовувалися нові інструменти, прилади, верстати й механізми. У промисловості, як і в сільському господарстві, головним видом енергії була фізична сила людини, тварин, води, вітру. Але успіхи в металургії, текстильній промисловості, будівництві кораблів, виготовленні зброї приводили до появи перших механізмів — верстатів, прядильних машин тощо. Поява точних географічних карт, навігаційних приладів, будування каравел відкрило можливості перевозити велику кількість товарів у найвіддаленіші райони земної кулі.

Прогрес у сільському господарстві був повільнішим. Але вдосконалювалася техніка обробки землі, у Європі почали застосовувати добрива, вирощували рослини, привезені з Азії та Америки (рис, кукурудзу, тютюн).

У XVI–XVII ст. в Європі засновують перші мануфактури. Це відносно великі підприємства, на яких праця залишалася ручною, але процес виробництва був розподілений на окремі нескладні операції. На такому підприємстві працювало багато робітників. Продуктивність праці була високою, товарів вироблялося значно більше.

Поява мануфактур, відкриття нових торговельних шляхів в Атлантичному океані, формування національних ринків привели до значного збільшення торгівлі. З’явилися біржі, торговельні кампанії. Активізується банківська справа.

Перехід до буржуазних відносин спричинив зміни в соціальній структурі населення. Поступово формувалися дві нові суспільні верстви — буржуазія та робітники. До складу буржуазії входили підприємці, власники мануфактур, торгівці, заможні селяни, які включалися в товарне виробництво. До буржуазії вливалась і буржуазна інтелігенція (юристи, учені, учителі, лікарі та ін.), яка була особливо небезпечною для феодалізму, оскільки проголошувала право людини жити й працювати в належних умовах. Розорення дрібних виробників — селян і ремісників — приводило до появи ринку праці найманих робітників. Ця нова соціальна верства поступово влилася в капіталістично організовані галузі промисловості та сільського господарства.

Саме буржуазія стала ініціатором руху церковної реформації, революцій у Нідерландах, Англії, Франції.

Нова епоха змінила відносини в сім’ї. Жінки могли найматися на роботу служницями, кухарками, прачками; деякі займалися підприємництвом.

 


Всесвітня Історія 8 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.