Школяр УкраїниКвадратний корінь. Арифметичний квадратний корінь.

Рівняння х2 = а

Квадратним коренем із числа a називається число, квадрат якого дорівнює a.

Арифметичним квадратним коренем із числа a називається невід’ємне число, квадрат якого дорівнює a. Читаємо — «корінь квадратний з a».Знаком арифметичного квадратного кореня слугує радикал Квадратний корінь. Арифметичний квадратний корінь.. Число a називається підкореневим виразом (Квадратний корінь. Арифметичний квадратний корінь.).

Не існує кореня квадратного з від’ємного числа.

Якщо корінь квадратний із числа a має смисл, то квадрат цього кореня дорівнює самому числу a:Квадратний корінь. Арифметичний квадратний корінь..

Корінь квадратний із нуля дорівнює нулю: Квадратний корінь. Арифметичний квадратний корінь..

Історичні відомості

Поняття квадратного кореня з чисел відоме ще з часів стародавніх Вавилону та Єгипту, де були знайдені правила для їх наближеного обчислення.

Щоб розв’язати рівняння х2 = а, скористаємося спочатку графічним способом.

Для графічного розв’язання рівняння х2 = а необхідно побудувати графік функції y = x2 і графік функції ya. Абсциси точок перетину побудованих графіків будуть розв’язками рівняння.

Кількість розв’язків залежить від положення прямої y = а, яка паралельна осі абсцис.

Якщо a від’ємне, то пряма лежить у третій і четвертій координатних чвертях і не перетинає параболу. Тоді рівняння розв’язків не має.

Якщо a дорівнює нулю, то пряма співпадає з віссю абсцис. Тоді рівняння має один розв’язок x = 0.

Якщо a додатне, то пряма лежить у першій і другій координатних чвертях і перетинає параболу у двох точках. Тоді рівняння має два розв’язки — Квадратний корінь. Арифметичний квадратний корінь. і Квадратний корінь. Арифметичний квадратний корінь..

Для аналітичного способу розв’язання рівняння х2 = а запам’ятайте:

1) якщо а — від’ємне число, рівняння коренів не має;

2) якщо а дорівнює нулю, то корінь рівняння — нуль;

3) якщо а — число додатне, то рівняння має два корені — Квадратний корінь. Арифметичний квадратний корінь.іКвадратний корінь. Арифметичний квадратний корінь..

 


Алгебра 8 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.