Школяр УкраїниКліматичні умови та ресурси

Основні кліматотвірні чинники

Основні чинники, що формують клімат України:

- космічні (сонячна радіація, випромінювання інших зірок).

- планетарні (загальна циркуляція повітряних мас, географічне положення території, рельєф і характер підстилаючої поверхні, віддаленість території від океанів).

Типи повітряних мас

Повітряні маси – великий об’єми повітря, якому притаманні певні властивості (температура, вологість, прозорість тощо) і який рухається як одне ціле.

Повітряні маси, що формують клімат України:

- континентальні помірних широт (сухі, теплі влітку, холодні взимку)

- морські помірні (теплі та вологі)

- арктичні (холодні та сухі)

- тропічні (теплі та вологі — влітку на південному заході, теплі та сухі — влітку на південному сході)

Загальні риси клімату

Україна знаходиться у помірному кліматичному поясі в області помірного континентального клімату. Південь та північ України отримують різну кількість сонячної радіації: від 950 тис. ккал/м2 на півночі до 1,2 млн.  ккал/м2 на півдні. Вирішальне значення для клімату мають теплі та вологі морські помірні повітряні маси, що надходять з північного заходу. Внаслідок цього клімат України змінюється не лише з півночі на південь (відповідно до географічної широти), а ще й з північного заходу на південний схід. У цьому ж  напрямі зростає континентальність клімату. Важливий кліматичний вплив має смуга високого атмосферного тиску Луганськ — Дніпропетровськ — Балта. На північ від неї взимку переважають західні та південно-західні теплі та вологі вітри, на південь — холодні та сухі східні та південно-східні вітри. Рівнинний рельєф України дає змогу повітряним масам вільно переміщуватись всією територією, гори й височини отримують більшу кількість опадів, ніж рівнини. У горах виявляється кліматична поясність. В Україні чітко виділені сезони року та переходи між ними, дуже мінлива погода (внаслідок частої зміни повітряних мас).

Основні кліматичні показники

Середня температура повітря, °С

Природна зона

січень

липень

Полісся

-3,8

+17,6

Лісостеп

-4,8

+19,0

Степ

-4,1

+22,2

Середньорічна кількість опадів

Частина території України

Кількість опадів, мм/рік

Рівнина

300–700

Карпати

понад 1500

Кримські гори

1000–1200

Середньорічна температура

Частина території України

Температура, °С

Північна

+6 ... +7

Південна

+12 ... +13

Елементи клімату

Елементи клімату

Частини України

Напрям зміни клімату

Основні кліматотвірні чинники

Північ

Південь

Захід

Схід

Південний

Берег Криму

Карпати

t°С (зима)

–5, –7

–1, –2

–4, –5

–7

+4, +2

–10

з північного заходу  на південний схід, меридіанальний

циркуляція (західні вітри, помірні морські повітряні маси з Атлантики)

t°С (літо)

+19

+23

+21

+22

+23

+20

північ – південь широтна

сонячна радіація (географічна широта)

Опади (мм) режим

600–650

300–450

650–700

450–600

700–1500

700–200

північний захід – південний схід, північно-західні, південно-східні

циркуляція (помірне морське повітря з Атлантики, західні вітри, циклони, антициклони) підстилаюча поверхня (гори)

Коефіцієнт зволоження

1,2 (надмірне)

0,5 (недостатнє)

1

(достатнє)

0,3 (недостатнє)

1 достатнє

від 1 і більше

(достатнє, надмірне)

Вітри

західні

північно-східні південно-східні

західні

східні

південно-східні

західні

північно-західні

циркуляція (розподіл тиску, вісь Воєйкова)

Кліматичні ресурси

Погода – стан нижнього шару атмосфери у певний час у визначеному місці.

Клімат – багаторічний режим погоди, притаманний певній місцевості.

Кліматичні ресурси – сукупність сонячного тепла, світла та атмосферної вологи, що надходять на земну поверхню.

Види кліматичний ресурсів:

- енергетичні

- агро-кліматичні

- рекреаційно-кліматичні

Потреба сільськогосподарських культур у теплі й опадах за вегетаційний цикл

Культури

Сума позитивних температур, °С

Сума опадів, мм

Озима пшениця

2870

550–570

Ячмінь ярий

1780

250–390

Овес

1780

280–400

Цукровий буряк

2750

400–720

Соняшник

2700

200–370

Кукурудза

2500

280–450

 

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.