Школяр УкраїниКласифiкація солей. Середні солі, їх склад, назви

Солями називають складні речовини, які утворені атомами металів і кислотних залишків. Сума одиниць валентності металу повинна дорівнювати сумі одиниць валентностей кислотного залишку. Солі за своїм складом поділяються на середні, кислі, основні та подвійні.

· середні (нормальні);

Утворюються при повному заміщенні атомів Гідрогену в молекулах кислот атомами металів. Наприклад, Na2CO3, BaCl2.

· кислі;

Утворюються при неповному заміщенні атомів Гідрогену в молекулах кислот атомами металів. Наприклад, NaHCO3, KH2PO­4.

· основні;

Утворюються при неповному заміщенні гідроксильних груп в молекулах основ кислотними залишками. Наприклад, MgOHCl, BaOHBr.

· подвійні;

Утворюються при заміщенні атомів Гідрогену в молекулах кислот двома різними металами. Наприклад, KAlSO4, K2NaPO4.

Тепер перейдемо до детальнішого розгляду середніх солей. За сучасною українською науковою номенклатурою назву солі утворюють з назви катіона та аніона. Якщо метал виявляє змінну валентність, то її обов’язково зазначають у назві солі. Назва аніона (кислотного залишку) утворюється від назви відповідної кислоти, виключаючи із назви кислоти закінчення –на. Наприклад, кальцій карбонат CaCO3, купрум (II) нітрат Cu(NO3)2, натрій ортофосфат Na3PO4.

 


Хімія 8 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.